ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Ανανέωση Διπλώματος

2. Δίπλωμα Οδήγησης για ΑΜΕΑ

3. Μεταβιβάσεις Επιβατηγών, Δικύκλων και Φορτηγών

4. Χορήγηση αντίγραφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής/φθοράς/αλλοίωσης.

5. Αντικατάσταση άδειας οδήγησης σε νέου τύπου.

6. Μετατροπή άδειας οδήγησης λόγω σύνταξης/γήρατος/υγείας.

7. Χορήγηση ειδικής άδειας ΤΑΞΙ.

8. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας λόγω κλοπής/φθοράς/αλλοίωσης.

9. Άρση παρακράτησης κυριότητας αδειών κυκλοφορίας.

10. Κληρονομικές Άδειες.

11. Προσωρινή ακινησία οχημάτων.

12. Οριστική διαγραφή οχημάτων.

13. Άδειες τρέϊλερ.

14. Ταξινομήσεις Οχημάτων

Εξοπλισμός Σχολών Οδηγών & ΚΕΘΕΥΟ